Zondag 3 november

Lucas 19:1-10
Wat voor iemand ben jij?

Deze zondag gaat het over Zacheüs de tollenaar. Hij klimt in een boom om Jezus te zien en zelf niet gezien te worden. Maar Jezus ziet hem wel en wil graag bij hem eten. De mensen snappen er niets van.
Drs. Murielle van Diepen gaat voor in deze gedachtenisdienst.