Verslag Contactpersonenavond 10 september

Op 10-9 heeft de Contactpersonenavond plaats gevonden in de Ark. Met ruim 20 contactpersonen zaten we gezellig onder de sterrenverlichting en comfortabel op de mooie banken. Het thema was “alles wat aandacht krijgt groeit’. De contactpersonen onderhouden (specifiek) het contact met gemeenteleden die in hun wijk wonen en wij zijn heel dankbaar voor het werk dat zij daarvoor verzetten. Natuurlijk is het niet zo dat we het onderlinge contact houden met elkaar hebben “uitbesteed” aan de contactpersonen, we zijn immers kerk met elkaar en dat omzien naar elkaar gaat ons als gemeente aan, maar door de inzet van de contactpersonen hopen we dat speciaal te onderstrepen.

We hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de huidige richtlijnen voor de contactpersonen in relatie tot de toekomstige samenwerking met onze nieuwe predikant Murielle van Diepen. Ook hebben we besproken hoe we aandacht kunnen geven aan gemeenteleden die we opeens niet meer zien in de kerk, zonder dat we daarbij controlerend overkomen, maar juist wel als blijk van betrokkenheid met die ander.

Ook hebben we met elkaar geprobeerd om een oplossing te vinden voor het feit dat er een te kort is aan mensen/ contactpersonen die bezoekjes willen afleggen aan ouderen. De oproepen in de Arkade hebben niets opgeleverd.

Na deze interactieve interventie heeft Greet ons meegenomen in de betekenis en de gebruiken van de viering van Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar aan de hand van het boekje ” van Jom tot Jom”.

Als afsluiting kregen alle contactpersonen een aardige attentie.

Het pastorale team, Greet Bakker en Caroline Bos