Zondag 27 oktober

Lucas 18:9-14
Goed genoeg

Vandaag lezen we de gelijkenis van de Farizeeër en de bedelaar. Dit verhaal vertelt dat het geen zin heeft om jezelf groter te willen maken dan een ander. God kijkt met andere ogen.
Drs. Murielle van Diepen gaat voor.