Zondag 22 september

1 Samuël 19:9-17
Wegwezen!

We horen hoe koning Saul zijn speer naar David werpt. David weet hem
maar net te ontwijken. De vrouw van David, die de dochter van koning
Saul is, helpt hem op een slimme manier te ontsnappen!
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.