Zondag 8 september – 12e zondag van de zomer

Lucas 14: 25-33
Alweer: Jezus volgen vergt radicale keuze

Het lijkt wel of Jezus zijn volgelingen wil afschrikken: denk eerst na als je mij
wilt volgen, want dat gaat zomaar niet! Zijn volgelingen zijn geen meelopers:
ze moeten bereid zijn radicale keuzes te maken.
Drs. Muriëlle van Diepen gaat voor.