Zondag 7 juli – 3e zondag van de zomer

We vieren het Avondmaal. Lucas 10: 1-20
Ik heb iets voor je

Jezus stuurt 72 volgelingen op pad. Om zieken te genezen en vrede te
brengen. Met de kinderen denken we na over de uitspraak: ‘Ik heb iets voor
je’? Wat zou het leukste zijn dat je aan iemand kunt geven?
Hoe is het om zoiets te geven?
Ds. Bram Tack uit Bodegraven gaat voor.