Zondag 4 augustus – 7e zondag van de zomer

Lucas 12: 13-21
Vergeet niet te leven

Twee broers komen bij Jezus omdat ze ruzie hebben over een erfenis.
Ds. Ad van Houwelingen uit Noordwijk gaat voor.