Zondag 25 augustus – 10e zondag van de zomer

Lucas 13: 22-30
Dit wil je niet missen!

Iemand stelt Jezus de vraag: Zijn er maar weinigen die worden gered? Jezus
antwoordt dat er redding is voor velen. Maar dat zij daar zelf voor in beweging
moeten komen.
Het is alsof God de sleutel van zijn huis aan mensen gegeven heeft.
Drs. Muriëlle van Diepen gaat voor.