Zondag 21 juli – 5e zondag van de zomer

Lucas 10: 38-42
Neem de tijd!

Jezus is te gast bij Maria en Marta.
Dr. Anneke Mooi uit Hoogmade gaat voor.