Zondag 15 september – 13e zondag van de zomer

Lucas 15: 1-10
Het ene schaap

De keurige Farizeeën en schriftgeleerden vinden het maar niets dat Jezus
zich inlaat met tollenaars en zondaars. Maar Jezus legt met verschillende
gelijkenissen uit hoezeer hij hecht aan het behoud van één zondaar. Drs. Muriëlle van Diepen gaat voor.