Zondag 14 juli – 4e zondag van de zomer

Lucas 10: 25-37
Naast wie sta jij?

Vandaag lezen we het prachtige, bekende verhaal van de barmhartige
Samaritaan. Het koninkrijk van God ziet eruit als een beroofde reiziger.
Je hoeft maar bij hem neer te knielen en je bent er.
Drs. Muriëlle van Diepen gaat voor.