Zondag 31 maart – 4e zondag van de veertigdagentijd

Lucas 15: 11-32

Vergeven

Het is feest als de verloren zoon thuis komt. Iedereen is weer bij elkaar.
Een nieuw begin! Maar voor dat het zover is, is nog wel wat nodig. Zolang
de oudste zoon moppert, wordt het niks. De vader heeft voorgedaan hoe
je kunt vergeven. De vraag is of de oudste zoon dat ook kan.
Drs. M. van Diepen uit Gouda gaat voor.