Zondag 24 maart – 3e zondag van de veertigdagentijd

Lucas 13: 1-9

Geduld

Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom
die al drie jaar geen vruchten geeft. Wat moet je met zo’n boom,
omhakken? De eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de
wijngaardenier overtuigt hem: geef de boom ook dit jaar nog een kans.
Heb geduld! Ds. Lydia Meiling uit Amsterdam gaat voor.