Zondag 17 maart – 2e zondag van de veertigdagentijd

Lucas 9: 28-36

Wakker worden!

Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en
praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft…
slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zul je in ieder geval
wakker moeten worden. Ds. C.C.A. Melgers uit Hazerswoude gaat voor