Zondag 14 april – 6e zondag van de veertigdagentijd

Lucas 19

Juichen

We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen
daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken.
Daarom juichen ze hem toe als een koning. Deze zondag staat in het
teken van palmtakken en vrolijke liederen. Ds. Guus Koelman gaat voor.