Zondag 10 maart – 1e zondag van de veertigdagentijd

Lucas 4: 1-13

Kiezen

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd komen we Jezus tegen in de
woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te
worden en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor de weg van
de Eeuwige? Drs. Bert de Velde Harsenhorst uit Leusden gaat voor.