Zondag 24 februari – 7 e zondag na Epifanie

Ester 8:3-8; 9:1-23
Wat kun je doen?

De wet om de joden uit te roeien, kan niet veranderd worden. Daarom maakt
de koning er een wet bij waarin staat dat zij zich wel mogen verdedigen. Met
de kinderen bekijken we het ook op iets kleinere schaal: Wat kun je doen als
er iets gebeurd is dat niet zomaar te herstellen is?
Ds. C.P. Koole gaat voor.