Zondag 10 februari – 5 e zondag na Epifanie

Lucas 5:1 – 11
Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen

Deze vissers luisteren naar Jezus en vangen plotseling veel vis. Weer aan
land gekomen, laten ze alles achter en ze volgen Jezus. Wat gebeurt er in de
tussentijd? Hoe voelde Petrus zich geroepen. En wat betekent roeping voor
ons? Ds. Lydia Meiling bevestigt drs. Murielle van Diepen als kerkelijk
medewerker in onze gemeente, waarna Murielle voorgaat.