Zondag 6 januari – Epifanie

Matteüs 2: 1-12

Stralende ster
Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de
donkere nacht. Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren!
Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.
Ds. A. Admiraal gaat voor