Zondag 20 januari – 3 e zondag na Epifanie

Ester 2: 1-17

Jij bent het!
Vanaf deze zondag lezen we 6 keer uit het boek Ester. Koning Ahasveros
zoekt een koningin. Uit het land komen meisjes naar het paleis, ze maken
zich mooi en proberen bij de koning in de smaak te vallen. Uiteindelijk
kiest hij een joods, buitenlands meisje Ester.
Diaken Leon Everts en Kees van der Does gaan voor.