Zondag 13 januari – 2 e zondag na Epifanie

Lucas 3:15-16+21-22

Hij hoort bij God
Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de messias? Johannes
vertelt dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de
mensen dat Jezus de Zoon van God is.
Drs. Murielle van Diepen gaat voor.