25 december 09.30 Kerstmorgen

Johannes 1: 1-14

Johannes kwam om te getuigen van het licht: het ware licht dat ieder
mens verlicht. De herders in het veld zagen het het eerst: de engel van de
Heer, omgeven door het stralende licht van de Heer: voorbode van de
geboorte van Christus.
Ds. Reintje Stomphorst gaat voor