Zondag 9 december – Tweede zondag van de Advent

Zondag 9 december – Tweede zondag van de Advent (paars)
Viering van het Heilig Avondmaal

Lucas 3:1-6

Een nieuw begin. Johannes, krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt alle mensen: ‘Kom hier maar naartoe. Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!’ God maakt een nieuw begin met mensen, hij zal ze redden.

Ds. Lydia Meiling gaat voor.