Zondag 23 december – Vierde zondag van de Advent

Zondag 23 december – Vierde zondag van de Advent (paars)

Lucas 1:39-45

Ontmoeting. Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw die een kind verwacht. Haar man Zacharias heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden.

Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.