Zondag 4 november – Zevende zondag van de herfst

Marcus 12: 18-27
Het klopt niet meer. Eén van de sadduceeën gaat naar Jezus. ‘Dat
koninkrijk van de hemel kan niet bestaan.’ Hij geeft als voorbeeld een
vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. Met wie is zij
getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: ‘In de hemel zijn mensen als
engelen, dan zijn ze niet getrouwd.’
Drs. Murielle van Diepen gaat voor.