Zondag 28 oktober – Zesde zondag van de herfst

Marcus 10: 46-52
Een wereld van verschil. Vandaag lezen we het verhaal van de blinde
Bartimeüs. Jezus geneest hem en hij kan weer zien. Niet alleen Bartimeüs
verandert hierdoor, maar ook de mensen die erbij zijn.
Ds. A. Admiraal gaat voor.