Zondag 25 november – Tiende zondag van de herfst

Marcus 13: 14-27
Als het donker wordt. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas kijken vanaf een berg uit
over Jeruzalem. Maar blijft deze stad zo mooi? Als mensen niet bouwen
aan een stad van vrede wordt het donker, een puinhoop. Dat mag niet
gebeuren. Wees waakzaam! Ds. Rien Wattel gaat voor.