Zondag 18 november – Negende zondag van de herfst

Marcus 12: 38-13: 2
Dat is veel! Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar
mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een
arme weduwe gooit er twee muntjes in. Toch heeft zij meer gegeven,
zegt Jezus – want zij heeft gegeven van haar armoede.
Ds. Jaap van de Meent gaat voor.