Zondag 11 november – Achtste zondag van de herfst

Marcus 12: 28-34
Als je één ding kunt onthouden… Een schriftgeleerde vraagt aan Jezus
naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde
voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het
belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’ In deze oecumenische
viering gaan diaken Everts en Kees van der Does voor.