Zondag 7 oktober – Derde zondag van de herfst

Marcus 10: 1-6
Zo kom je bij God. Wanneer geloof je echt zoals God het wil? Dat is geen
schriftgeleerde, niet een van zijn discipelen, Jezus wijst in dit verhaal naar
de kinderen. Ze zijn afhankelijk, ze vertrouwen, ze vragen niet hoe het
kan, maar leven van wat ze krijgen. Dát is het geheim van geloven.
Ds. Jaap Koning gaat voor.