Zondag 21 oktober – Vijfde zondag van de herfst

Marcus 10: 32-45
Een koning wordt een dienaar. Jezus vertelt zijn leerlingen wat hem te
wachten staat in Jeruzalem: ‘Ik zal uitgelachen en gedood worden. En op
de derde dag opstaan.’ De leerlingen zijn bezorgd en bang. In het verhaal
van deze week gaat het ook over wie belangrijk wil zijn, moet anderen
dienen. Daarvoor is Jezus ook gekomen.
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor