Zondag 14 oktober – Vierde zondag van de herfst

Marcus 10: 17-31
Wat heb je nodig? Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij
God te horen? Hij houdt zich al goed aan alle geboden.
Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen?
Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan
een rijke door de poort van het koninkrijk van God.
Ds. Guus Koelman gaat voor.