Zondag 9 september – Twaalfde zondag van de zomer

Marcus 8: 27-9: 1

In het verhaal van vandaag vraagt Jezus aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Johannes de Doper, is het antwoord. Of Elia of een van de profeten. Iedereen heeft het over Jezus, maar niemand weet precies hoe je moet uitleggen wie hij echt is.

Ds. R. van Laar gaat voor.