Zondag 5 augustus – Zevende zondag van de zomer

Marcus 7: 1-23
De Farizeeën en Schriftgeleerden weten precies te vertellen wat de
leerlingen van Jezus verkeerd doen. Zij eten met onreine handen, alsof
eten niet kostbaar en van God gegeven is! Jezus vertelt in dit verhaal dat
‘het goede doen’ niet alleen afhangt van uiterlijke gedragingen. Het gaat
om wat leeft in je hart en wat je aan anderen laat merken.
Dr. Anneke Mooi gaat voor.