Zondag 16 september – Dertiende zondag van de zomer

Marcus 9: 14 – 29
Een paar leerlingen van Jezus hebben geprobeerd een zieke jongen te genezen die stuiptrekkend op de grond ligt. Maar dat is niet gelukt. De vader van de jongen staat er hulpeloos bij. Dan komt Jezus eraan. Hij geeft de jongen een hand en wekt hem op. Alles is mogelijk voor wie gelooft.

In deze oecumenische viering in de Petrus en Pauluskerk gaan diaken L. Everts en Kees van der Does voor.