Zondag 29 juli – Zesde zondag van de zomer

Marcus 6: 45-52
Tijdens een storm op het meer komt Jezus over het water naar de leerlingen toe. Hij zegt: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ Ook voor kinderen is het invoelbaar dat deze woorden verschil kunnen maken. Als iemand tegen je zegt dat je niet bang hoeft te zijn, kan dat er meteen voor zorgen dat je je minder bang voelt.

Ds. M. Burema gaat voor.