Zondag 22 juli – Vijfde zondag van de zomer

Marcus 6: 30-44
Vijfduizend mensen luisteren naar Jezus. Jezus vraagt hoe hij deze
mensen te eten moet geven. Hij bidt, breekt het brood en deelt en dan is
er voor iedereen genoeg. Ds. Ton Zoutman gaat voor.