Maandag 27 Aug. 20.00 uur Bijeenkomst Tieneractiviteiten

Op deze maandagavond bent u van alle van harte uitgenodigd om met elkaar na te denken over de toekomst van jeugdwerk in De Ark.

Komt u ook om mee te denken?

 

Met vriendelijke groet,

Leiding Jeugdwerk