Zondag 24 juni – Eerste zondag van de zomer

Job 38: 1-38

Weet jij dat? God zet Job op zijn plek: met een serie retorische vragen maakt
hij duidelijk dat Job zichzelf niet op gelijke hoogte met de Eeuwige moet
plaatsen, Job moet niet denken dat hij alles weet. Met de kinderen denken we
na over vragen waarop je niet zomaar een antwoord weet.
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.