Zondag 17 juni – Derde zondag na Trinitatis

Job 10

Eigen schuld? Zeven dagen zitten de vrienden van Job zwijgend bij hem.
Daarna doen ze hun mond open en gaat het mis. Als Job zich beklaagt over
wat er met hem gebeurt, brengen de vrienden naar voren dat dit niet zonder
reden kan gebeuren. Heeft Job niet toch iets verkeerd gedaan?
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.