Zondag 10 juni – Tweede zondag na Trinitatis

Job 2

Na alles wat er gebeurd is, komen Jobs vrienden hem opzoeken. Ze gaan
naast hem zitten en zeggen niks. Zeven dagen lang houden ze hun mond.
Soms valt er niks te zeggen. Maar juist dan moet je naar iemand toegaan.
Want ook zonder iets te zeggen, kun je laten weten dat je met iemand
meeleeft. We vieren het Avondmaal.
Ds. Anja van Alphen gaat voor.