Zondag 1 juli – Tweede zondag van de zomer

Job 42

Job wordt weer een even ‘gezegend’ mens als eerst. Tegelijk kun je je
afvragen: wat is er veranderd door dit verhaal? Zou Job veranderd zijn? En
de vrienden? En God? Met de kinderen kan naar aanleiding van dit thema
ook verkend worden hoe zij zelf veranderen.
Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.