Zondag 3 juni Eerste zondag na Trinitatis

Voorganger: ds. F. Hemrica, Utrecht