Bidden bij de boer. Woensdag 14 maart.

Bidden bij de boer.

Op woensdag 14 maart is het biddag voor gewas en arbeid. De Protestantse Gemeente De Ark van Reeuwijk viert deze biddag voor de derde keer in de vorm van “bidden bij de boer”.

Familie De Wit, Oud-Reeuwijkseweg 11 in Reeuwijk is zo gastvrij om ons op woensdag 14 maart van 16.30 -17.15 uur te ontvangen op hun boerderij. Anton de Wit zal wat vertellen over hun bedrijf en ook over de betekenis van zonnepanelen. Naast de zorg voor het land en zijn dieren is hij ook bezig met duurzame energie.

Drs. Bert de Velde Harsenhorst zal voorgaan en John van Gemeren zorgt voor de muzikale begeleiding. De bijeenkomst vindt plaats in de stal op strobalen.

De oorsprong van de biddag is het bidden voor een goede opbrengst van het land. Steeds duidelijker wordt dat we anders moeten omgaan met onze aarde. Zon en de wind worden nu ook onderdeel van een goede oogst. We moeten in deze tijd ook energieboeren worden.

Teksten uit de Bijbel over rentmeesterschap, de kringloop van het leven, licht en leven komen bij dit gebedsmoment aan de orde.

Na afloop van de overdenking kunnen de aanwezigen een glas melk vanuit het tappunt op de boerderij en een broodje nuttigen. Belangstellenden zijn van harte welkom