Zondag 25 februari 2e zondag van de 40dagen

Zondag 25 februari

2e zondag van de 40dagen

Marcus 9: 2 – 10

Ik praat met je

In de lezing van vandaag horen we dat Jezus met drie leerlingen een hoge berg op gaat. Daar zijn ze helemaal alleen. Maar dat blijft niet zo. Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus. Nadat Jezus met Mozes en Elia gesproken heeft, klinkt uit de hemel de stem van God. Mw L.Leiding gaat voor.