Zondag 18 februari 1e zondag van de 40dagen

Zondag 18 februari

1e zondag van de 40dagen

Marcus 1: 12 – 15

Ik zorg voor jou

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en daarna drijft de Geest hem de woestijn in. Maar Jezus is daar niet alleen. Hij leeft er midden tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor hem. Met de kinderen hebben we het over het thema ‘Ik zorg voor jou’. Ds M.J. Wattel gaat voor.