Zondag 11 februari

Zondag 11 februari

Marcus 1: 40 – 45

Niet meer eenzaam
Jezus raakt een melaatse man aan die hierdoor geneest. Jezus zegt dat de man het niet verder mag vertellen. Maar dat valt nog niet mee voor iemand die net verlost is uit zijn isolement. Hij bazuint het overal rond, aan iedereen die het maar horen wil. Ds Jaap Koning gaat voor.