zondag 31 december

Zondag 31 december

Lezing: Spreuken 29: 22 – 26 en Mattheus 25: 14-30.

De tekst is uit Spreuken 29: 25 ” Maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar’. Een dienst die past bij de sfeer van Oudejaarsdag.

Dr Mooi gaat voor.