zondag 3 december

Zondag 3 december

1e Advent

Jesaja 40:1-11

Ik zorg voor jou
Jesaja is een profeet, hij vertelt de mensen over God. Maar wat kan hij ze vertellen? De mensen in zijn land zijn bang en verdrietig. Toch geeft God woorden aan Jesaja die hij aan de mensen kan overbrengen. De Heer zal voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Ds David gaat voor.