zondag 19 november

Zondag 19 november

9e zondag van de herfst

Mattheus 25: 31 – 46

God ziet het verschil
De wereld gaat altijd maar door en daar kun jij niets aan veranderen. Armoede, honger, verdriet; je doet er niets aan, toch? In de lezing van vandaag vertelt Jezus dat God het verschil ziet. Hij ziet het verschil tussen mensen die voor een ander zorgen en mensen die dat niet doen. ‘Ik was het’, zegt Jezus. ‘Ik was degene die jij wel of juist niet geholpen hebt.’ Drs. B. de Velde Harsenhorst gaat voor.